Консервативна Революція, Традиціоналізм, Археофутуризм

Консервативна Революція в певному розумінні нагадує археофутуризм, хоча б на рівні аналогії самих неологізмів. Саме «суперечливість» КР, зведена її теоретиками в ранг чеснот й дослідниками – в число визначальних філософсько-політичних рис, стає символом її органічності та адекватності «вимогам часу» разом із забезпеченням критичної дистанції й отримує назву філософсько-політичного «антицентру» в дослідницькій традиції (Олександр Дугін). 
 
Наявність модерних елементів у ній настільки очевидна, що усе більше дослідників вважають КР альтернативною формою модернізму. Її становлення в 20-х роках ХХ ст. відбувалося паралельно з розвитком авангардного мистецтва – цитую фрагмент зі свого диплому – «…(футуризму, сюрреалізму, дадаїзму), мілітаристські конотації назви якого є загальним місцем та характерні для якого антиісторизм, антитрадиціоналізм й спрямованість у майбутнє не заважали багатьом авангардистам черпати натхнення з архаїки. Цікаво, що такий класик консервативно-революційної думки, як Юліус Евола, який водночас є відомим традиціоналістом, в роки своєї юності був і не менш відомим футуристом та дадаїстом (причиною його розколу з футуристами напередодні першої світової була їхня антинімецька настанова). Відхрещуючись від «Язичницького імперіалізму» 1928 р., традиціоналіст Евола пізнього періоду при цьому не забув видати свої ранні дадаїстські експерименти. Юнґер використовує аналогії з модерним та авангардним мистецтвом для характеристики «Робітника»: «…це не лише магіко-реалістичний текст, але й ключ до цієї оптики в цілому. Для мене особисто він представляє перехід від експресіонізму («Боротьба як внутрішнє переживання») до сюрреалізму. Та сама переміна відрізняє першу редакцію «Авантюрного серця» від другої» [5, с. 436]».
 
Врешті-решт, КР й мистецтво авангарду «категорично солідарні» у своїх симпатіях до війни – достатньо згадати «Маніфест футуризму» та «Війну – єдину гігієну світу» Філіппо Томмазо Марінетті. Словами Юнґера, «війна – наш батько, він зачав нас, нове плем’я, в розпеченому череві окопів, і ми з гордістю визнаємо нашу спорідненість. А тому наші цінності будуть цінностями героїв, воїнів, але ніяк не лихварів, які готові весь світ міряти своїм аршином. Ми не замислюємося про користь і практичну вигоду, нам ні до чого комфорт, нам треба тільки необхідне – те, чого хоче доля» [4, с. 57]. Хоча, на противагу до дадаїстів, наприклад, у Юнґера все має смисл, й не просто смисл, а вищий смисл, і уявити Юнґера, скажімо, в образі самогубця «від безглуздя існування» абсолютно неможливо. Адже з війни можна робити різні висновки. Не усі мріяли поповнити собою ряди «втраченого покоління», а надто «антиремаркіст» Ернст Юнґер. «Лише побачивши силу матерії, ми зрозуміли силу ідеї. Лише відкривши для себе плідність жертви, ми зрозуміли цінність людини й відмінність рангів між людьми» [4, с. 56] – такий його парадоксальний, як і все у КР, висновок з першої світової.
 
Ернст Юнґер як «найсучасніший» з консервативних революціонерів величався дослідниками і «радикальним консерватором» (Йоран Даль), і «консервативним анархістом» (Ганс-Петер Шварц), і «консервативним модерністом» (Петер Козловськи) і з таких позицій є найяскравішим представником усієї парадигми з її контрадикторним титулом. І те, що відрізняє як КР, так і авангардне мистецтво від постмодернізму й постмодерного мистецтва – це чітка орієнтація на революційне перетворення світу, властива модерним ідеологіям. А ця орієнтація, у свою чергу, не може їх не відрізняти від консерватизму у «старому» сенсі цього слова.

Однак чи зводиться традиціоналізм як фундаментальний консерватизм до «старого» консерватизму як готовності якщо би щось і змінювати, то тільки для того, аби зберегти (Едмунд Берк)? Навряд, і постать Юліуса Еволи тут стає в нагоді. Заклик одного з фундаторів КР Артура Мьоллера ван ден Брука зберігати не усі цінності, а тільки ті, які варті збереження, повторює інший відносно «консервативний» представник КР (обидва належать до течії младоконсерваторів) Едгар Юліус Юнг, згідно з яким революційний консерватизм жертвує тимчасовими цінностями заради вічних. Також відомі нескінченні пояснення Юліуса Еволи, що Традиція зберігає тільки принципи, а не тимчасові інкарнації цих принципів і є поняттям метаісторичним й динамічним: «…традиція не має нічого спільного зі смиренним конформізмом щодо булого або інертним продовженням минулого в теперішнє […] Помиляється той, хто ототожнює або плутає ці формації, які належать відносно далекому минулому, із самою традицією» [2, c. 9–10].
 
З цих міркувань традиціоналізм практично змикається з младоконсервативною «нижньою межею» КР, «вищою межею» якої є течія націонал-революціонерів на чолі з Ернстом Юнґером. Так само показово те, що праця «Осідлати тигра» з кодовою для парадигми КР назвою належить перу традиціоналіста Юліуса Еволи й описує стратегію доволі специфічної «споглядальності», якій немає місця у античній антитетиці vita activa et vita contemplativa. Однак ця специфічність часто й стає джерелом непорозумінь. Те, що поставало предметом здивування дослідників творчості Юліуса Еволи – це суперечливість і навіть протилежність ранньої та пізньої моделі «нового», або «особливого» людського типу, тобто консервативно-революційного суб’єкта, у його працях. У даному випадку йдеться про антагонізм моделі «язичницького імперіаліста» зі згадуваної роботи 1928 року та «диференційованої людини» з «Осідлати тигра» 1961 року.
 
Цю саму суперечність закидали й «наймодернішому» з консервативних революціонерів Ернсту Юнґеру (зокрема Юліус Евола, і у доволі жорсткій формі), Анарх якого із футуристичної новели «Оймесвіль» 1977 року, на перший погляд, мало чим нагадує типаж Робітника з «консервативно-революційного маніфесту» «Робітник. Панування та гештальт» 1932 року, так само як і предтеча Анарха – модель Waldg?nger’а із «Лісового шляху» Юнґера 1951 року, який і викликав ряд нарікань з боку його італійського соратника.
 
Проте, по-перше, саме Ернст Юнґер розпочав педалювати задачу створення «нового людського типу» ще у своїй ваймарській політичній публіцистиці, продовживши її реалізацію в післявоєнний час, однак тепер зважаючи на зміну історичного ландшафту, яка й зумовила зовнішні адаптації суб’єкта КР до нової соціально-політичної й культурної реальності при збереженні його субстанційного ядра як тотожності свободи й необхідності або автономії волі. Словами Олександра Дугіна, «в той період, коли в цивілізації спостерігається переважання антисакральних і антитрадиційних, антидуховних процесів, коли ці процеси починають превалювати, «особлива людина» акцентує своє неприйняття зовнішнього світу, своє заперечення, свій «анархізм», своє «НІ» […] Але, на відміну від «чистих нігілістів», «анархістів зліва», у випадку появи в зовнішньому світі найменших прикмет зворотних, духовних, реставраційних процесів, спрямованих на відновлення Традиції, на повернення до Сакрального, «особлива людина» тут же виявляє «стверджувальну», «творчу» сторону своєї внутрішньої природи, показує своє внутрішнє велике «ТАК», «вічне ТАК Буття» («ewige Ja des Seins»), як писав Ніцше» [1] .
 
По-друге, незважаючи на те, що Анарх з «Оймесвіль» визначає себе як нейтрального спостерігача, для якого опозиція й колаборація тотожні, він, як і диференційована людина з «Осідлати тигра», керується наступним принципом: «дозволити силам та процесам епохи розвиватися вільно, але водночас зберігати твердість і готовність втрутитися, коли «тигр, не в силах кинутись на свого вершника, втомиться бігти»» [3, с. 22–23]. Атрибути «нового людського типу», які подекуди треба було ще реконструювати з текстів політичної публіцистики й «Робітника», в «Оймесвіль» виписані чорним по білому й не залишають сумнівів у незмінності метафізичного ядра консервативно-революційного суб’єкта у творчості Юнґера. Те саме справджується і для творчості Еволи.
 
Й саме тому ні одного, ні другого не можна зарахувати до чистих «консерваторів» або «футуристів» («модерністів»). Протагоніст Анарха з «Оймесвіль» Мартін «Мануель» Венатор є фаховим істориком, однак, за його визнченням, він «Анарх у просторі, метаісторик в часі» [6, S. 245]. На відміну від своїх колег «прогресиста» Бруно та «консерватора» Віго, приречених на однобокість, Мартін Венатор наділений критичним й об’єктивним баченням минулого й майбутнього, що й дає змогу, взявши найкраще з минулого, впевнено рухатися у майбутнє. Незвідність до «чистого» анархізму й нігілізму, закладена в понятті «прусського анархізму» Ернста Юнґера або понятті «правого анархізму» Юліуса Еволи, і є тим субстанційним ядром, яке уможливлює метаісторичну оптику, критичну дистанцію та більш чи менш активне втручання суб’єкта КР – в усі історичні періоди.
 
Таким чином, тією мірою, якою традиціоналізм Рене Генона легітимує лінію цього метафізичного «аристократичного індивідуалізму», він є крайньою точкою в діапазоні консервативно-революційної думки з усіма наслідками цього «братства». Усе, що зберігає зовнішні археофутуристичні декорації, лишаючи поза увагою метафізичні принципи КР, можна сміливо зараховувати у розряд постмодерністського еклектицизму.
 
Література:
1. Дугин А. Г. Юлиус Эвола, языческий империалист [Електронний ресурс] / А. Г. Дугин. – Режим доступу: www.arctogaia.com/public/konsrev/dugevol.htm.
2. Эвола Ю. Люди и руины / Ю. Эвола // Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 445с. 
3. Эвола Ю. Оседлать тигра / Ю. Эвола. – СПб.: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2005. – 512 с.
4. Юнгер Э. Предисловие к книге Ф. Г. Юнгера Марш национализма / Э. Юнгер // Юнгер Э. Националистическая революция. Политические статьи 1923–1933 гг. – М.: «Скименъ», 2008. – С. 54–58.
5. Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / Э. Юнгер // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли. – СПб.: Наука, 2000. – С. 55–440.
6. J?nger E. Eumeswil / Е. J?nger // S?mtliche Werke, XVII: Dritte Abteilung. Erz?hlende Schriften III. – Stuttgart: Klett-Cotta, 1980. – 379 S.

10 коментарів

Святослав Вишинський
Текст дуже насичений, однак ясності в проблему археофутуризму, постмодернізму і Консервативної Революції не вносить. У мене взагалі є сумніви, чи в питання Консервативної Революції щось узагалі може внести вичерпну ясність. Як і з Фрідріхом Ніцше — такі філософії повинні «переживатись» — адекватному аналітичному пізнанню вони не піддаються.
Олена Семеняка
І все-таки неясно, що саме неясно. В чому «проблема»? Чим саме відрізняється КР і авангардне мистецтво від постмодерну й постмодерного мистецтва чи щось інше? По-друге, прозвучало поняття аналітичності, яке стосується сфери методології, а не змісту. Я вже, здається, десь писала, що соціологічні деконструкції КР (й будь-чого іншого) за ознакою її «неаналітичності», «емоційності» і т.п. настільки ж неадекватні, як, скажімо, спроби аналітичних філософів типу Карнапа довести відсутність смислу в текстах Мартіна Гайдеггера й Гегеля або здійснити «подолання метафізики логічним аналізом мови» (назва програмної статті Рудольфа Карнапа), а фактично – усієї «континентальної» філософії. Неопозитивізм – потужний методологічний інструментарій «у собі», черговий досвід «вишколу розуму» типу середньовічної схоластики, однак на практиці він продемонстрував лише свою обмеженість як завузький критерій осмисленості речень, що й спричинило еволюцію методології науки в бік постпозитивізму. Тобто я одразу запитую про критерії аналітичності і вимагаю строгих дефініцій – цілком у дусі логічного позитивізму :) Це саме справедливо щодо Фрідріха Ніцше. Ніхто не заважає «переживати» його філософію, однак що мається на увазі під неможливістю її «адекватного аналітичного пізнання»?.. Мені це знову-таки нагадало вислів зі статті Карнапа, що метафізики – це музиканти без музичних здібностей і краще вже піти послухати музику, аніж читати їхні тексти як імітацію мистецтва й недосконалий вираз певного «відчуття життя». Ця музика, звісно, може подобатись, і Ніцше сам порівнював свою філософію з музикою і танцем, але якби всі тільки танцювали, але не розуміли його текстів, він би навряд цьому сильно зрадів. Тому elaborate on this, please
Святослав Вишинський
«Аналітичність» малась на увазі не у вузькому позитивістському сенсі, але в тому широкому розумінні методу філософування, на базі якого розвинулась европейська філософія після Арістотеля — і в якому її критикував, до прикладу, Рене Генон. Тобто раціональність і логічність (в т.ч. у сенсі етимологічному) як виключний пріоритет і критерій, з якого сучасна філософія оцінює всі інші феномени, а також рефлексує себе саму. Ознакою такого мислення є його системність та здатність бути верифікованим судженнями або емпіричними фактами. Саме тому ті явища, які виходять за межі концепту «системності» фактично не можуть бути адекватно описані та інтерпретовані наукою, оскільки переступають горизонти компетенції аналітичної філософії. Фрідріх Ніцше, Консервативна Революція, антична натурфілософія — як і східна філософія в цілому, etc. — «ясно» (в розумінні: раціонально) описані без спотворення бути не можуть, і проблема в даному випадку стосується не цих феноменів, які сучасна «наукоподібна» філософія прагне або ігнорувати, або «систематизувати» (тобто видати їх за те, чим вони не являються, або редукувати їх до іншої референційної системи — тобто спотворити «академічним дискурсом» і т.д.). Це говорить про те, що будь-яка академічна мова на ці теми є вимушено умовною, а тому, м'яко кажучи, неадекватною — саме тому що академічна мова і академічний дискурс для вираження цих комплексних явищ неадекватні за недостатністю. У випадку Ернста Юнгера та Фрідріха Ніцше це також торкається питання культури, тобто виходу власне філософською проблематики в площину мистецтва, що знову ж таки змушує розглядати «строгий» філософський інструментарій у цьому ключі як умовний — і виходити за межі «побритої» філософії. Екзистенціально відпускати бороду.
Олена Семеняка
З цим складно не погодитись. Хоча так само складно обійтися без спотвореного академічного опису цих феноменів, коли з’являються інші «двічі» спотворені академічні й неакадемічні описи, які вкладають у ці речі доволі тенденційний смисл. Звичайно, кращим виявом пошани до Фрідріха Ніцше або Ернста Юнґера було би красиве філософське есе, яке б відображало силу їхніх постатей не тільки по змісту, але і по формі, хоча проблема не в «естетиці». І, очевидно, сухого академічного інструментарію для повноцінної репрезентації таких багатих феноменів справді вкрай недостатньо, хоча він іноді потрібен, щоб «навести ясність». Академічна праця Арміна Молера «Консервативна Революція в Німеччині: 1918-1932», яка ввела поняття КР у академічний обіг і вперше була видана у 1950 році, переслідувала подвійну мету: вона також мала вирішити проблему з ідентифікацією для тих сил післявоєнного світу, які наважилися на практичний виклик лібералізму навіть після тотальної дискредитації націонал-соціалістичного фронту. Однак вона викликала цікавість у значно ширших колах (якщо «практичний виклик» розуміти вузько), й сьогодні знову відбувається черговий – і, зважаючи на метаісторичний пафос парадигми – ніколи не останній консервативно-революційний ренесанс. Багато хто, віддавши належне зробленій Молером «ініціації», відчув неповноту його інтерпретації й бажання навести порядок в деяких питаннях. Тим більше завжди приємно усвідомлювати, що «академічне» й «реальне» життя не є паралельними площинами, бо врешті-решт, хто б витрачав на це стільки зусиль, натхнення й часу, якби це було чимсь далеким від реальності.
Андрій Волошин
Дуже цікаво написано.
Вперше бачу що Юліуса Еволу називають «правим анархістом». «Правим анархістом» називали відомого французького письменника Луї Фердінан Селіна (я впевнений що ви його читали), ми навіть на УТК присвячували цьому засідання. (Як творчості Селіна так і самого визначення «правого анархізму»)

Я думаю, що Еволу можна було б назвати археофутуристам (в тому числі і по тим причинам що вказані в цьому тексті). От лише тоді не було такого терміну та й не завжди варто акцентувати увагу на «ярликах».

Стосовно
«Усе, що зберігає зовнішні археофутуристичні декорації, лишаючи поза увагою метафізичні принципи КР, можна сміливо зараховувати у розряд постмодерністського еклектицизму»
Я переконаний, що археофутуристи можуть не те, що не звертати увагу на КР, а й навіть не знати про неї. Звісно це не значить відсутності принципів які можуть збігатися з принципами КР. Без традиціоналістичних принципів (а ще краще сказати — сприйняття Традиції) археофутуризм не буде археофутуризмом. Це може бути футуризмом, неофутуризмом чи щось інше, але археофутуризм апріорі не може бути зарахований в розряд постмодерну.

Ми думали провести засідання клуба на тему КР, і це була б дуже цікава (і напевне тривала дискусія) бо є дві досить відмінні позиції (і обидві достатньо популярні), скажімо «еволіанське» та «ліве, соціалістичне», розуміння.
Думаю варто буде провести таке засідання.
Олена Семеняка
Насправді з Луї Фердінандом Селіном я знайома значно менше, ніж з Юліусом Еволою та іншими представниками «першої десятки» Консервативної Революції, хоча в «розширеному списку» консервативних революціонерів, йому, мабуть, також знайшлось би місце. Єдине, що одразу кидається в око при зіставленні Селіна (та багатьох авангардистів) з Еволою чи Юнґером, – це, знову-таки, властивий першим перекіс в бік нігілізму, відчуття абсурдності буття і таке ін., тоді як руйнівний революційний пафос класиків КР завжди і невиправно ідеалістичний, навіть якщо це «песиміст» Шпенглер. Ернст Юнґер, щиро переконаний у тому, що вже у 30-ті роки майже подолано «останню людину» Ніцше, взагалі виглядає радикальним оптимістом (хоча сам Юнґер віддавав перевагу поняттю «героїчний реаліст»), й після закінчення війни в оптимістичності оцінок його переплюне хіба що Евола зі своїм консервативно-революційним проектом з роботи «Люди та руїни». Означення «правого анархізму» знаходимо у тексті самого Еволи – в есе «Молодь, бітники й праві анархісти» зі збірки «Лук і булава». Зазначивши, що свого часу його працю «Осідлати тигра» охрестили «підручником правого анархіста», Евола роз’яснює, чим же відрізняються представники «втраченого» (в його версії – «розчавленого») покоління та «чисті» нігілісти й анархісти від типу «правого анархіста», який є концептуальним аналогом «прусського анархіста» Ернста Юнґера ваймарського періоду, а в післявоєнний час – аналогом його Анарха, який, за Юнґером, «відноситься до анархіста так, як монарх відноситься до монархіста». Тобто «правий анархізм», який відтворює парадоксальність комбінації «консервативна революція», властивий теоретикам КР як в до-, так і післявоєнний час, хоча у другому випадку вся «правизна» концентрується в метафізичний статус суверена (правого анархіста чи Анарха), який «носить державу у собі самому» й вичікує зручний момент, коли з’явиться шанс на зовнішню реалізацію нового ладу, як у ваймарський період. З цих міркувань як суто «праве», так і суто «ліве» прочитання КР неможливе. Втім, як на мене, «лівий» проект Ернста Юнґера (з його «Робітник. Панування та гештальт»), що релятивізує всі фактичні ієрархії, визнаючи лише братство «по крові» (у Юнґеровому «енергетичному» тлумаченні) як основу «нової аристократії», найбільш репрезентативний для парадигми КР як тотальної революційної негації старих розрізнень заради утвердження нових, але на «неортодоксальних» засновках («по духу»). Щодо постмодернізму – звичайно, можна те саме сказати й про КР: усе, що зберігає зовнішні консервативно-революційні декорації, лишаючи поза увагою метафізичні принципи, можна сміливо списувати в «постмодерн». Тобто важливі саме принципи, а як їх називати – дійсно уже питання другорядне.
Андрій Волошин
«Подорож на край ночі» є в певному плані культовим твором який і зробив Селіна популярним. До речі цей твір вкрай відрізняється від інших. Ще я би порадив «Из замка в замок» — цей роман в певному плані є історією французького колабораціонізму. Та і взагалі це дуже цікава і правдива історія. В в додатку можна знайти багато відомостей про цікавих людей тієї доби. Наприклад завдяки цьому я відкрив для себе цікавого письменника Анрі де Монтерлана, монархіста та консерватора.
Селін виробив велими цікавий стиль, який я би назвав «потоком ненависті».

З Юнґера я читав лише «На мармурових скелях», але сподіваюсь прочитати і згадувані вище твори.

Олег Гуцуляк
Думаю, в даному контексті Вам буде корисно ознайомитися із форумом Інтертрадиціоналу — intertraditionale.kabb.ru
Олена Семеняка
Корисно, безумовно, дякую. Я там уже недавно побувала й ознайомилась з частиною матеріалів. Змістовні обговорення, хороші автори, хоча там також є з чим сперечатись. Втім, «катехизис Интертрадиционала», я так розумію, перебуває ще на стадії розробки, й відповіді на деякі питання ще попереду. Більш розгорнуто на цю тему я висловилась в доповіді на останньому засіданні УТК «Консервативна революція та її вічна своєчасність», де розглядалися такі питання як метаісторична оптика КР (й традиціоналізму – принаймні, версії Юліуса Еволи), її незвідність до «старого» консерватизму і загалом ультимативної дилеми «модернізм-консерватизм», метафізичний статус «суверена» консервативно-революційного суб’єкта, який лежить в основі кентавричних поєднань типу «КР», «прусський анархізм», «правий анархізм», «націонал-більшовизм» тощо і уможливлює його «рівнокритичне» ставлення до крайнощів «консерватизму» й «прогресизму» (словами Юнґерового Анарха «Анарх у просторі, метаісторик в часі»), Ернст Юнґер як найбільш репрезентативний теоретик КР. До речі, на форумі Інтертрадиціоналу, принаймні з того, на що я натрапляла, йому не дуже пощастило. Я там знайшла багато нового, але в цьому питанні, на мою скромну думку, їх бажано було би просвітити :)
Олег Гуцуляк
=але в цьому питанні, на мою скромну думку, їх бажано було би просвітити :)=
Були б дуже вдячні! З етерпінням чекатимемо :)
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте