«Новий націоналізм» Ернста Юнґера як метафізичний кодекс «нового людського типу» (Ч. 1)

Ернст Юнґер не випадково увійшов в аннали філософії політики саме під іменем «консервативного революціонера», а не, скажімо, «націоналіста», попри той факт, що на зорі своєї літературної, тоді також і політичної, кар’єри, він визначав своє ідейне кредо саме таким чином («ми називаємо себе націоналістами й не боїмося викликати ненависть неосвіченої та освіченої черні, всіх цих опортуністів духу та матерії») [21, с. 54]. Підставами такої атрибуції, звичайно, варто вважати те, що Юнґер вже у ваймарські роки зарекомендував себе як автора програми так званого «нового націоналізму». Тим більше очевидно, що саме у епітеті «новий» і відображено поширене в ХХ ст. явище деконструкції класичної модерної ідеології як надбання Нового часу, а також спроби подолання автономії різних предметних «царин», в тому числі і політичної.

Ясно, що за таких умов немає сенсу дивуватися не тільки розмиванню звичних меж між ліберальною, консервативною та соціалістичною теоріями, яке розпочалось значно раніше, або появі такого ідеологічного гібриду як «консервативна революція», а й незастосовності поняття «націоналізм» до опису позиції його тодішніх послідовників без довгих і складних роз’яснень, які би розкривали зміну його змісту в залежності від зміни історичного контексту.

І незважаючи на те, що основні статті періоду політичної журналістики Юнґера (1923-1933 рр.) нині цілком доступні в перекладах на російську (а деякі й на українську) мови, лишається тільки зробити ці роз’яснення компактними та переконливими з огляду на те, що гостра потреба в останніх і досі наявна. Звичайно, необхідні зауваження свого часу були висловлені самим Юнґером, однак специфіка рецепції його ідей в сучасних інтелектуальних, а також право? й ліворадикальних колах спонукає до аналізу цих зауваг насамперед крізь призму найпопулярніших там приводів для суперечок на зразок «ставлення Юнґера до Французької революції (чи комуністів)», «новий націоналізм і традиціоналізм», «новий націоналізм та націонал-соціалізм», «Юнґер і «єврейське питання»» тощо.

Спробуємо показати, що всі ці запитання як такі, звісно, важливі та варті уваги, проте неоднозначність відповідей є симптоматичною насамперед тому, що вказує на незаслужене ігнорування справжньої відправної точки юнґерових ідей, порівняно з якою ці дискусії безмежно другорядні, а саме – метафізичного портрету «нового людського типу» у працях філософа. Не зупиняє нас і те, що скільки би Юнґер не славив революцію, яка «замінить слово ділом, чорнила – кров’ю, пусті фрази – жертвами, перо – мечем» [24, с. 10], нинішні прихильники соціальних програм та «реальної дії», ймовірно, будуть розчаровані подібним зміщенням акцентів.

Звісно, Ернст Юнґер, з подачі знаменитого соратника й секретаря Арміна Молера отримавши звання лідера націонал-революціонерів, не мав би заперечень, побачивши своє ім’я серед імен інших «співців революції». Однак конкретизація цього словосполучення за допомогою прикметника «Французької» в його випадку була би уже вкрай проблематичною. З одного боку, Юнґер згадував події 1789 року в цілком нейтральному і навіть позитивному ключі й постійно скаржився на те, що справжньої революції в Німеччині 1918 року так і не відбулося (порівняно з успішними «великими» переворотами в історії: Реформацією, тією же Французькою й «недавньою російською» революціями). З другого боку, Юнґер не випадково рядком вище артикулював вимогу, про яку майже непристойно говорити у всесвітньо-історичному масштабі цих «великих революцій», тобто «ідею, за яку взагалі було варто боротися» [24, с. 7]. І судячи з його формулювання принципів, що мають надихати справжню революцію, ідейний ряд «свобода, рівність та братерство» не тільки не належить до їх складу, а й постає діаметрально протилежним задумом для боротьби на барикадах.

Таким чином, те, що раніше вважалося ознакою консервативної ідеології – найбільш «природної» й «неідеологічної» з усіх – а саме ідеал збереження чи якомога поступовішої зміни статус?кво, тобто встановлення швидкості соціальних трансформацій, тоді як визначення змісту бажаної зміни перебувало в сфері компетенції революційної ідеології, тепер стає ознакою останньої, яка обстоює нехай і протилежний до збереження, але настільки же формальний ідеал тотальної та радикальної деструкції наявного, тоді як ідеологічним змістом революції стають «консервативні» та «природні» принципи «ґрунту і крові». Саме такий обмін ролями й зафіксував Гуго фон Гофмансталь у своїй формулі консервативної революції як революційної за формою й консервативної за змістом.

Отже, враховуючи те, що головні модерні ідеології завдячують появою 1789 року як символічній точці відліку для рефлексивних філософсько-політичних відповідей на нові реалії постреволюційного світу [2], Юнґеровий націоналізм, «новий» стосовно ліберального породження самої ж революції, узявши на озброєння її радикалізм, однак тепер уже в консервативних «реакційних» цілях, автоматично перекреслює цю символічну спадкоємність, тим самим цілковито випадаючи із логіки модерну та його просвітницької місії. За прикладами явної зневаги до просвітницьких ідей у політичній публіцистиці філософа ваймарської доби далеко йти не доведеться.

Починаючи від ідентифікації себе із поколінням, котре «до нудоти переситилось прісними фразами Просвітництва» [21, с. 54–55] й завершуючи повною інверсією світоглядних трофеїв Французької революції, Юнґер систематично запевняє у «новизні» свого націоналізму стосовно попередника минулого століття. Один з таких пасажів досить красномовний, аби лишити його без коментаря: «Націоналізм не бажає миритися із пануванням маси, а вимагає панування особистості, чия перевага створюється завдяки внутрішньому змісту та живій енергії. Він не бажає ані рівності, ані відстороненої справедливості, ані свободи, яка зводиться до порожніх претензій. Він бажає упиватись щастям, а щастя полягає у тому, аби бути собою, а не іншим. Сучасний націоналізм не бажає ширяти у безповітряному просторі теорій, не прагне до «вільнодумства», але хоче здобути міцні зв’язки, порядок, укорінитись в суспільстві, крові та ґрунті. Він не хоче соціалізму можливостей, він прагне соціалізму обов’язку, того жорсткого стоїчного світу, якому окрема людина повинна принести свою жертву» [21, с. 55].

Контрапозиція, з якої відбувається знецінення просвітницького ідеалу у Юнґеровій політичній публіцистиці, живиться кількома парадигмальними джерелами. По-перше, це невід’ємне від самого явища революційного консерватизму ніцшеанство, з якого Юнґер, за своїм зізнанням в інтерв’ю 1929 року, виніс насамперед розподіл всіх людей на «сильних» та «слабких» на противагу до абстрактного поняття індивіда [32]. По-друге, це німецький романтизм з його ціннісним протиставленням органічного – механічному і особливого – універсальному [8]. По-третє, тексти таких піонерів консервативно-революційної думки в Німеччині, як Вернер Зомбарт, Освальд Шпенґлер та Артур Мьоллер ван ден Брук, ремінісценції до ключових концептів творчості яких – загальне місце тогочасних публікацій молодого письменника.

Конкретним поштовхом до розвитку антипросвітницьких ідей у політичній журналістиці Ернста Юнґера став вступ на факультет природничих наук Ляйпцизького університету восени 1923 року, де він слухає курс лекцій із зоології філософа й біолога, автора концепції неовіталізму Ганса Дріша й курс лекцій з філософії Фелікса Крюгера та його асистента Уго Фішера. Отримавши запрошення від Крюгера зайнятись філософією професійно й зробити академічну кар’єру, Юнґер, після неявного вагання, все-таки обирає стезю вільного інтелектуала [5, с. 37]. Там само він знайомиться з професором Ляйпцизького університету і провідним теоретиком консервативної революції, майбутнім автором праці «Революція справа» (1931) Гансом Фраєром [8]. Під цим ідейним впливом Юнґер пізніше й сформулює «священний обов’язок» націоналіста – «подарувати Німеччині першу справжню революцію, тобто революцію, замішану на абсолютно нових ідеях» [17, с. 79].

Приблизно з таких самих міркувань Юнґер знецінює й марксизм, приєднуючись до ремарки Шпенґлера про те, що праці на зразок «Капіталу» Карла Маркса перестають читати не тому, що висловлені в них думки уже спростовані, а тому, що вони «набридли» [15, с. 166]. Втім, Юнґерове ставлення до Маркса і марксизму амбівалентне. З одного боку, він таврує покоління матеріалістів, «виховане в марксистсько-дарвіністському дусі» [10, с. 42], з іншого – підписується під 11 тезою Маркса про Фоєрбаха, згідно з якою справа полягає не у тому, щоб пояснювати світ у той чи інший спосіб, а у тому, щоб його змінити [9, с. 66]. Однак звідси й розходяться шляхи марксизму й націоналізму, оскільки, на переконання Юнґера, говорити про зменшення матеріального гніту «як про ціль, вдаючись до пропагандистських прийомів, значить опускатися до рівня демагогії й партійних склок, тобто бути не вільними людьми, а пригнобленими, рабами, нездатними з натхненням та самовіддачею битися за ідею» [18, с. 127–128].

Разом із тим Юнґер був щиро переконаний у тому, що такі три фактори, як єдність мети, спільність ворога та прагматика руху повинні згуртувати всі споріднені опозиційні течії в один великий антиліберальний фронт, і ця його вимога безпосередньо ілюструє філософсько-політичні засновки для ототожнення консервативної революції з «Третім Шляхом» як радикальним антицентром, незвідним ні до правої, ані до лівої ідеології [2]. Адже той факт, що Юнґер постулює необхідність об’єднання правого і лівого крила, зовсім не свідчить про його лояльність до одного або кожного із них. Наприклад, комунізм, на думку Юнґера, – це «ні що інше, як спадщина пізнього лібералізму, кінцевий та примітивний наслідок із суто розсудкового світогляду» [18, с. 128].

6 коментарів

Артур Середін
Останнім часом багато міркував над тим, що термін «націоналізм» є скоріше витворенням соціологічної думки епохи позитивізму для окреслення досить різнорідних суспільних процесів ХІХ ст. І вже потім цей термін «заживає власним життям» і застосовується повсюди, де ми маємо справу з типом уявлених спільнот, званих націями. В цьому світлі можна досить скептично поставитись до більшості націологічних студій, що часто грішать на телеологію. В одному випадку націоналізм розлядається як щось суто негативне і приречене на зникнення, в іншому — навпаки, сутність нацоналізму вбачають в демократичних процесах Доби Революцій, тому справжній націоналізм це лише ліберальний націоналізм, а все інше це збочення з основного шляху (звичайно ж у світле демократичне майбутнє, на що вказує саме застосування метафори «шляху»). Як ви добре нам показали на прикладі Юнгера, «націоналізм» насправді може мати досить вільні інтерпретації. Те ж саме й з концептом «революції», який в теорії «консервативної революції» отримує якісно нове значення. Проте схожий концепт нової революційності ми можемо знайти і в інших радикальних правих течіях. Зокрема, слід згадати розуміння в концепції Роджера Гріффіна фашизму як «палінгенетичного ультранаціоналізму» з власною концепцією революційності, спрямовану на радикальне оновлення суспільства. То ж чи є «консервативна революція» якимось самодостатнім явищем, чи це лише одна з метафор (таких як і археофутуризм) для позначення якогось більш ширшого кола ідей?
Олена Семеняка
Так, застосування терміну «націоналізм», й поза контекстом обговорення консервативної революції і Юнгерового «нового націоналізму» як одного з її найяскравіших проявів, дуже далеке від однозначності, утім, як і, скажімо, поняття консерватизму. Хоча не всі націоналісти поділяють дефініцію нації як уявної спільноти і як породження модерної доби, тим самим даючи підстави для звинувачення і в субстанціоналізмі — якщо не розглядати їхнє небажання користуватися цим визначенням як повстання проти самої логіки модерну (і, як ви слушно зауважили, «світлого демократичного майбутнього»), що й сталося у випадку з консервативними революціонерами. Я вже, здається, наводила тезу Олександра Михайловського про те, що вже з часів якобінської диктатури (тобто з часів кризи політичного авторитету і легітимності) класичні політичні поняття, закладені у політичній філософії Томаса Гоббса, зазнавши різноманітних герменевтичних модифікацій, стають суто ідеологічними означниками, які й вживаються — суто умовно (це стосується поняття революції у першу чергу, внаслідок чого протиставляються уже не стільки революція й контрреволюція або реакція, як це було у ХІХ ст, а революція і революція).

Звичайно, революціонаризм у тій чи іншій мірі властивий усім течіям консервативної революції, в тому числі і младоконсерваторам, хоча найвиразніше виявився саме в течії націонал-революціонерів або навіть націонал-більшовиків, як їх іноді називають, і до якої належить й сам Юнгер. В устах Роджера Гріффіна, який відносить в категорію «фашизму» навіть найменш придатних для такого визначння теоретиків, вживає свій «палінгенетичний ультранаціоналізм» як лайливу конструкцію для позначення так званих «апокаліптичних» настроїв «фашистів», що заважають розбудові «світлого ліберального майбутнього». В цьому контексті рекомендую ознайомитись з досить дотепною рецензією на працю Гріффіна автрства Василя Молодякова «Bed Time Book of Famous Beasts» thescorp.multics.org/18fascism.html

З точки зору руйнації класичних модерних категорій, про що свідчить сам оксюморон «консервативна революція», остання може розумітись як «метафора» для позначення ширшого комплексу ідей, і саме до такого висновку приходять більшість її дослідників. Однак для мене такий висновок незадовільний, оскільки мене цікавить реконструкція ідейого комплексу революційного консерватизму саме як окремої філософсько-політичної парадигми з її специфічним змістом, основними й другорядними представниками і т.д. — хоча це дуже непросте завдання. Його і спробую реалізувати у першому розділі моєї дисертації, яка продовжує структуру магістерського диплому.
Артур Середін
Дуже вам дякую! Власне кажучи, сам вважаю, що концепія Гріффіна страждає досить невиправданим есенціалізмом. Причина цого в його жорсткій прив'язкі до класифікаційних схем: показати хто «в своїй сутності» фашист, а хто ні. А як «сутність фашизму» береться одна з багатьох можливих (хоч і, на мій погляд, досить влучна, але не більше) характеристика. Як наслідок, до т. з. «родового фашизму» потрапляють досить далекі від нього явища лише на підставі схожості з вказаною характеристикою. І, навпаки, ті рухи, які самі відверто позиціювали себе як фашистські зовсім випадають з поля зору як наслідувальні, не «паленгенетичні» тощо. Проте, як на мене, історія фашизму все ж таки можлива. Але це буде скоріше історія «розмови про фашизм». Щодо «палінгенетичного ультранаціоналізму», то я хотів наголосити, що можливо саме концепція «консервативної революції» була обрана Гріффіном як позначка для більш ширшого кола понять.
Олена Семеняка
Так, з концепцією «радикального оновлення» Роджера Гріффіна, яка була у тій чи іншій формі озвучена й іншими авторами, і саме для позначення ідеї, спільної всім консервативно-революційним течіям, а не лише «фашизму», цілком можна погодитись. З тією лише відмінністю, що в інших авторів вона мала позитивне чи нейтральне аксіологічне навантаження і як така, звичайно, не вичерпує весь філософсько-політичний і метафізичний зміст консервативної революції, хоча й окреслює один із її найважливіших аспектів, що потенційно виправдовує таку «редукцію», але не в суто «органічному» розумінні. Взагалі, аналітичними здобутками подібних теоретиків цілком можливо послуговуватись. Наприклад, формулювання «вектор і швидкість соціальних змін» я запозичила у іншого борця з «фашистами й новою правою» Андреаса Умланда, тільки в його очах ідейна беззмістовність цього «оновлення заради самого оновлення» є свідченням теоретичної слабкості консервативної революції, яка «не заслуговує» навіть на місце в таксономії ідеологій, зокрема, через незбагненне для дослідника поєднання з «консерватизмом». Нарешті, читати всі ці розвінчання просто весело, тому що видно, як такі автори відстають від реальності у своїх запізнілих деконструкціях.
Артур Середін
О, так. Ярого «гріффінівця» Андреаса Умланда я теж хотів згадати, як приклад неадекватності застосування схеми Гріффіна як якогось універсального класифікаційного принципу. А його активні пошуки того, що можна підвести під категорію «фашизму» саме на східноєвропейському просторі більш за все викликають посмішку. У нас апріорі має відбуватись і замислюватись шось страшне )) Така собі фантазія Заходу, яка скоріше є трансфером його ж власних страхів. Щось таке, здається, писав Славой Жижек.
Олена Семеняка
Так, я також скрізь, де тільки можна, згадую його «Постсоветские правоэкстремистские контрэлиты и их влияние в современной России» або «Фашист ли доктор Дугин? Некоторые ответы Александра Гельевича» як превеликий жарт і зазвичай дуже дивуюся, якщо хтось не поділяє моєї ейфорії з цього приводу ) Але, мабуть, треба змиритися з наявністю розвінчувальних «розвідок» і «компетентних критиків», що, не вникаючи у суть ідей впливових інтелектуалів, будують свою наукову кар'єру на дискредитації їхніх теорій та текстів. Не з «гуманізму», звісно, а просто тому, що вони тільки підсилюють інтерес до творчості цих інтелектуалів, вигідно відтіняючи їхні ідеї своїм старанним пошуком «ахіллесових п'ят» і «фатальних хиб» теоретичних побудов лідерів «правоекстремістських контреліт», хоч конструктивна критика чого завгодно завжди виправдана. Як я вже зазначала, я дуже вдячна їм за їхню допомогу, а особливо в тих випадках, де їм вдається подолати суто емоційну антипатію й сформулювати щось аналітичне )
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте